Nowe katalizatory Irydowe z asymetrycznym ligandem N-hetorocyklicznym do wzmocnienia sygnału NMR metodą SABRE.

Principle Investigator: Adam Mames

Grant MINIATURA 11 (National Science Centre, Poland), 2018/02/X/ST5/01252

Articles published: