Modyfikacja czasów jądrowej relaksacji spinowej za pomocą światła

Principle Investigator: Mariusz Pietrzak

Grant MINIATURA (National Science Centre, Poland), 2017/01/X/ST4/01464

Articles published: